Paul Taylor Lanthandel

Jag och Paul Svensson öppnar i september en kombinerad restaurang och lanthandel i den nya stadsdelen Fabriksparken i centrala Sundbyberg utanför Stockholm. Vi delar värderingar avseende vad som är bra mat.

Och nu satsar vi på en cirkulär restaurang där det ska serveras mat gjord på bra råvaror och en lanthandel med närodlat, ekologiskt och grönt i fokus. Den hydroponiska odlingen i restaurangen ska ge råvaror till den dagliga matlagningen.

“Det cirkulära tänkandet ska genomsyra allt som restaurangen gör. Allting ska ha mer än ett liv. Ett andra, tredje eller helt nytt liv”, förklarar Tareq Taylor.

Vår grundtanke är att landet till staden. Att erbjuda den lokala befolkningen lokalt producerad ekologisk mat till en rimlig peng i ett modernt format.